Omschrijving School
Adres
Het Kompas is een protestants christelijke school. Vanuit de Bijbel geloven wij dat ieder kind een schepping van God is, met door Hem gegeven talenten, dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal wezen is en dat God de mens de opdracht geeft de aarde te beheren en te bewaren. Vanuit deze Visie zien wij het als onze opdracht (Missie) om de school in principe open te stellen voor alle kinderen. We zijn dus een open christelijke school. Respect voor elkaar, medemenselijkheid en zorg voor de wereld om ons heen staan hoog in ons vaandel. Wij willen de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd, uitdagen in de veilige leef- en leerwereld van onze school. Van alle ouders en kinderen – ook die met een niet-christelijke achtergrond – verwachten we, dat ze dit ten minste respecteren. Daarom nemen alle kinderen dan ook deel aan de zaken, die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de dagsluiting, de godsdienstlessen, de schoolvieringen en de viering van de christelijke feesten. Ons IKC (Integraal Kind Centrum) is een veilige omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in volle breedte kunnen ontwikkelen. Wij werken samen met opvangorganisatie Royal Kids Home. We willen ons onderwijs zo inrichten dat leerkrachten en leerlingen onderzoekend leren van en met elkaar. Dit houdt concreet in voor leerkrachten dat we boven de methode staan en waar nodig deze los durven te laten, leerlijnen goed in ons hoofd hebben en dat we onszelf blijven ontwikkelen. Voor kinderen betekent dit dat ze op hun eigen niveau kunnen werken, dat ze hun talenten benutten, regelmatig samenwerkend leren en ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren. De focus ligt op zowel het leerproces als op het eindresultaat. Om het onderwijs vanuit onze visie en missie praktisch vorm te geven, hebben we een vijftal kernwaarden geformuleerd.
Patrijzenstraat 53 2922 GN Krimpen aan den IJssel
No items found.