Omschrijving School
Adres
De Balans is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor kleuters en oudere kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar waarbij de ontwikkeling in de reguliere basisschool stagneerde. Daarnaast kunnen ook kinderen doorstromen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf of cluster 2, 3 en 4 onderwijs zoals bijvoorbeeld SO De Regenboog (cluster 3) of SO de Piloot en Herstart (cluster 4) mits SBO de Balans aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Naast de school bestaat ons expertisecentrum voor ambulante begeleiding en ondersteuning in de vorm van arrangementen aan reguliere scholen. Voor meer informatie over "Expertisecentrum Balans" zie de groene tegel links op de site. Om met verschillen tussen de kinderen om te gaan is er naast de leerkracht een gespecialiseerde leerkracht 4 ochtenden aanwezig om de kinderen vanuit Mediërend Leren denkvaardigheden aan te leren waardoor ze meer zelfstandig, zelfsturend en taakgericht leren werken. Er is een kooklokaal, een uitdagende bibliotheek en een prachtig plein. De leerkrachten werken vanuit de overtuiging dat ieder kind talenten en kwaliteiten heeft en dat er altijd ontwikkeling mogelijk is. Hierbij werken zij vanuit de methodiek van Mediërend Leren en het Engelse onderwijsconcept Thinking for Learning, waarbij regelmatig samengewerkt wordt. De Balans is onderdeel van het Christelijke Integraal Kindcentrum (IKC) Kleurrijk en werkt samen met christelijke basisschool De Fontein en christelijke kinderopvangorganisatie Royal Kids Home. Door de samenwerking tussen De Fontein en De Balans is het mogelijk om een flexibel onderwijsaanbod vorm te geven; kinderen kunnen tegelijk onderwijs volgen op beide scholen als dit voor de ontwikkeling nodig is. Met hartelijke groet, namens het team van De Balans, Esmeralda Zegers Directeur pcsb De Balans & pcb De Fontein
Dorus Rijkersrede 1-3 2901 CL Capelle aan den IJssel
No items found.